Aktiviti ini adalah menjadikan bahan buangan kilang sawit iaitu tandan kosong untuk dijadikan fibre bagi pasaran dalam dan luar negara. Aktiviti ini dijangka telah bermula pada penghujung tahun 2010 lepas.