Kilang ini dalam peringkat awal pembinaannya dan dijangka bermula beroperasi pada tahun 2011 nanti. Ia akan memfokuskan untuk mengeluarkan makanan untuk binatang ternakan .Ia adalah sebagai aktiviti nilai tambah dimana expeller hasil kilang KCP merupakan bahan mentah utama untuk dijadikan makanan binatang ternakan tersebut.