Teras Perniaagaan

Kilang memproses kelapa sawit syarikat yang terletak di Batu 12 Jalan Bidor yang dilengkapi dengan peralatan terkini mampu mengeluarkan minyak dan isirong sawit berkualiti tinggi. Kilang melaksanakan sistem pengredan BTS mengikut kualiti, sekaligus turut mengawal kualiti minyak yang dihasilkan. Dengan menarik taraf kilang daripada sistem pengendalian secara manual kepada sistem automasi, ia dapat mengurangkan kerosakan serta kerugian minyak. Kualiti persekitaran turut dipelihara bagi mengekalkan standard yang tinggi dan ini sentiasa menjadi keutamaan syarikat. Dengan standard tinggi sistem pemprosesan yang efisien, kilang telah berjaya mendapat pengiktirafan ISO 9001:2000 daripada Moody International Certification.

Berikut adalah beberapa perniagaan yang dijalankan oleh FPESB: